VÄLKOMMEN TILL

HÄRNÖSANDS HAMN

100 000 m²

Djuphamn

Djuphamnen ger mycket goda förutsättningar för hantering av styckegods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik.

Oljehamn

Oljehamnens pir har ett djupgående av 10,3 meter (34«05″). Förutom oljor hanteras även asfalt och svavelsyra.

Järnväg

I hamnområdet finns det ett eget järnvägsspår med en bärförmåga på 22,5 ton och med anslutning till fasta järnvägsnätet.

Härnösands Hamn

Om Härnösands Hamn

Härnösands hamn ligger strategiskt placerad i Härnösand, mitt i Sverige, med tillgång till järnväg och europaväg för en effektiv transport av varor och gods. Hamnen är en av Sveriges nyckelhamnar för projektlogistik. I hamnen finns det magasin för både inomhus- och utomhusförvaring, mobila kranar med en lyftkraft på upp till 300 ton. Här i hamnen kan vi ta emot passagerarfärjor, vindkraft, ro/ro, olja, asfalt, svavel m.m.

Hamnen ägs sedan 2022 av finländska Kuljetusliike Ville Silvasti Oy som är norra Europas ledande leverantör av projektlogistiktjänster. Silvasti specialiserar sig på vindkraftsprojekt och andra krävande projektlogistiktjänster.

Kontaktuppgifter
Fredrik Berggren

Marknadschef

Johan Sten

Senior rådgivare

Pernilla Isaksson

Port Administrator Manager

N62°38´37 E17°56´14

Skeppslista

Frej (om 23 dagar)
Polstjärnan (om 24 dagar)