« Tillbaka till nyheterna

Härnösands hamn säljs!

Härnösands hamn - Silvasti

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy stärker sitt tjänsteutbud genom att köpa Härnösands hamn.

Kuljetusliike Ville Silvasti är norra Europas ledande leverantör av projektlogistiktjänster. Silvasti specialiserar sig på vindkraftsprojekt och andra krävande projektlogistiktjänster. Härnösands hamn är en av Sveriges nyckelhamnar för projektlogistik. Tack vare det utmärkta läget har Silvasti använt hamnen för sina projekt i många år. Som en fortsättning på det omfattande samarbetet har hamnen nu helt övertagits av Silvasti.

Hamnens nyckelpersoner fortsätter att leda verksamheten och garanterar hamntjänsternas höga kvalitet och vidareutveckling av tjänsterna. Fredrik Berggren fortsätter som marknadschef med ansvar för försäljning, serviceproduktion och administration. Efter en lång karriär och intensiv utveckling av Härnösands hamnverksamhet går Johan Sten i pension den 1 januari 2023.
Förutom projektlogistik och hamnverksamhet kommer Silvasti att utveckla hamnen som en helhet.

För mer information, kontakta:
Fredrik Berggren
+46 701 093 567
fredrik.berggren@harnosandshamn.se

Lauri Riipinen
+358 50 3110 360
lauri.riipinen@silvasti.com