Om Härnösands Hamn

Härnösands Hamn. I mitten av Sverige.

Hamnen ligger mitt i Härnösand, vid Ångermanälvens mynning, med eget järnvägsspår och alldeles intill E4. Förhållandena i Härnösands hamn är de bästa tänkbara, även för större och djupgående tonnage. Infarten är både kort, bred, djup och säker. Avståndet från angöringsfyrarna i kustbandet är endast fyra nautiska mil och vattendjupet är 40-80 meter ända in på redden.

När det gäller vintersjöfart är Härnösands hamn en av Norrlandskustens bästa. Hamnen är isfri länge, tack vare den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

Nyckelpunkter

Djuphamn

Djuphamnen ger mycket goda förutsättningar för hantering av styckegods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik. Kajen är 300 meter lång och vattendjupet 7,80 meter.För projektlaster finns mobilkranar på upp till 300 ton tillgängliga.

Oljehamn

Oljehamnens pir har ett djupgående av 10,3 meter (34«05″). Fartyg på upp till 50 000 tdw har anlöpt oljehamnen. Förutom oljor hanteras även asfalt och svavelsyra. Hela oljehamnsområdet är anslutet till järnväg.

Järnväg

Härnösands hamn har en egen järnväg på området. Spåret har lastprofil A och en bärförmåga på 22,5 ton. Spåret är anslutet till huvudspåret och möjliggör enkla, sömlösa transporter i järnvägsnätet.

Bilder från hamnen