Om Härnösands Hamn

Härnösands Hamn. I mitten av Sverige.

Hamnen ligger mitt i Härnösand, vid Ångermanälvens mynning, med eget järnvägsspår och alldeles intill E4. Förhållandena i Härnösands hamn är de bästa tänkbara för större och djupgående tonnage. Inseglingsrännan är kort, bred, djup och säker. Avståndet från angöringsfyrarna i kustbandet är endast fyra nautiska mil och vattendjupet är 40-80 meter ända in på redden.

Härnösands hamn är en av Norrlandskustens bästa hamnar för vintersjöfart. Hamnen är isfri länge tack vare den korta inseglingen, raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

Om hamnen

Djuphamn

Djuphamnen har mycket goda förutsättningar för passagerartrafik, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik. Max djupgående 7,5 meter.

Oljehamn

Oljehamnen har ett djupgående av 10,3 meter. Här hanteras oljor, asfalt och svavelsyra.

Järnväg

I hamnområdet finns ett industrispår med en bärförmåga på 22,5 ton och anslutning till stambanan.

Bilder från hamnen